... hier fehlt noch der Titel COMAPP - outcomes  / Finnish (Suomi)
(Oppimateriaali / Oppimateriaalit)

Käsikirja, Kouluttajan Aikataulu, Luettelo tarvittavista Android-Sovelluksista, Kyselylomakkeet

Voit ladata ja lukea hyvien käytäntöjen käsikirjan ensin. Se sisältää kurssisuunnitelman kouluttajille ja antaa pikaisen COMAPP-kurssin esittelyn. Kaikki käsikirjassa mainittu materiaali ja kurssisuunnitelma on tässä taulukossa viiden kurssipäivän järjestyksessä. Voit vapaasti ladata ja käyttää kaikkea materiaalia epäkaupallisiin tarkoituksiin!

 • Handbook COMAPP for trainers >>>
 • kouluttajan aikataulu >>>
 • osallistujien aikataulu (Moniste 1) >>>
 • Android-ohjelmat (Moniste 2) >>>
 • kyselylomake kouluttajille >>>
 • alustava kysely kurssin osallistujille >>>
 • loppukysely kurssille osallistuneille >>>

Johdanto kurssiin (tavoitteet, sisältö, menetelmät) ja osallistujat. Journalistisen haastattelun tekniikoita. Äänikävely: haastattelujen tallennus, äänet ja kuvat.(Päivä1)

materiaalit annetaan kurssisuunnitelman mukaisessa järjestyksessä (päivä 1):

 • Power Point Presentation: "Multimedia ja julkisuus - opastettujen- ja nettipohjaisten ääniretkien tuottaminen" ("COMAPP objectives, methods and mapping") >>>
 • Esimerkkejä Internet kartat / COMAPP website >>>
 • Moniste: "Äänittäminen älypuhelimella" (Moniste 3) >>>
 • Moniste: "Haastattelu" (Moniste 4) >>>
 • Moniste: "Hotspot paikkojen luonti" (Moniste 5) >>>
 • Moniste: "Yksinkertainen harjoitus - acoustic ecology" (Moniste 6) >>>

Interaktiivisen hotspotin luonti: äänen ja kuvien digitaalinen editointi, Nettitekstin koostaminen.(Päivä2)

materiaalit annetaan kurssisuunnitelman mukaisessa järjestyksessä (päivä 2):

 • Power Point Presentation: "Multimedia ja julkisuus - opastettujen- ja nettipohjaisten ääniretkien tuottaminen" ("COMAPP objectives, methods and mapping") >>>
 • Moniste: "Suunnittelu COMAPP-generaattorilla" (Moniste 7) >>>
 • free Software: "IrfanView" >>>
 • Moniste: "Audacity 2.0" (Moniste 8) >>>
 • Reader: "Audacity 2.0" >>>

Nettitila, Interaktiivisen kartan luonti OpenStreetMap (OSM)-generaattorilla.(Päivä3)

materiaalit annetaan kurssisuunnitelman mukaisessa järjestyksessä (päivä 3):

 • Moniste: "Nettisivujen luinti" (Moniste 9) >>>
 • Moniste: "Internetkartat" (Moniste 10) >>>
 • Moniste: "Tiivistelmä OSM-generattori" (Moniste 11) >>>
 • Reader: "OSM Generator" >>>
Verkkosivuston luonti, Geokätköily (Geocaching)(Päivä4)
materiaalit annetaan kurssisuunnitelman mukaisessa järjestyksessä (päivä 4):

 • Moniste: "Nettisivujen luinti" (Moniste 9) >>>
 • Moniste: "OSM-projektin integrointi" (Moniste 12) >>>
 • Käyttöönotto Geokätköilyä (geo caching): geocaching.com, opencaching.com, opencaching.org
 • Moniste: "Geokätköilyä Columbuksella" ("Geocaching with Columbus", Moniste 13) >>>
 • Reader: "Geocaching" >>>
Opetus- ja oppimistaidot (Päivä 5)
materiaalit annetaan kurssisuunnitelman mukaisessa järjestyksessä (päivä 5):

 • Power Point Presentation: "Opettajien koulutus - Oppimisen ja
  opettamisen taidot" ("COMAPP teaching and learning") >>>
 • Moniste: "Oppimistyylit" (Moniste 14) >>>
 • Moniste: "Työkalupakki" (Moniste 15) >>>
 • Moniste: "Tapaustutkimus" ("Case Study", Moniste 16) >>>
 • Moniste: "Kurssin suunnittelu" ("Design media course", Moniste 17) >>>
 • Moniste: "Peruskurssi - suunnitelma" ("Course outline plan form", Moniste 18) >>>
 • Power Point Presentation: "Arvointi - evaluaatio" ("COMAPP evaluation") >>>
 • Moniste: "Arviointiharjoitus" ("Head and Heart - Evaluation", Moniste 19) >>>... hier fehlt noch der Titel

COMAPP-Community Media Applications and Participation, supported by EU "Lifelong Learning"        contact/legal issues